This form expired!

فروشنده محترم

احتراما به اطلاع می رسانیم ، به دلیل تغییرات ایجاد شده در سیستم ، بدینوسیله از شما درخواست می نماییم ، حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1394، نسبت به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک اقتصاد نوین و ثبت اطلاعات حساب در این فرم اقدام نمایید .

 

لازم به ذکر است در صورت عدم افتتاح حساب تا تاریخ 31 شهریور ماه ، شرکت گلدیران هیچ گونه مسؤلیتی در قبال پرداخت مبالغ انگیزشی شما نخواهد داشت .

 

نکته: لازم است شماره شبا بدون IR ثبت شود.