مبالغ جدید انگیزشی سه بعدی های بالای 47 اینچ و پلاسماهای 60 اینچ از قرار زیز اعلام میگردد

گروه کالایی مبلغ انگیزشی
47" LED 3D               300,000
55" LED 3D               800,000
60" Plasma               300,000
70" LED 3D               800,000
84" UHD           3,000,000
OLED 55"           3,000,000
UHD 65"           1,500,000
UHD 55"           1,500,000