به استحضار میرساند که ، در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی به تلاش و ممارست بیشتر در امر فروش محصولات خانگی جدول پرداخت مبالغ تشویقی در نظر گرفته برای آن ها که از تاریخ 25/10/1393 (ژانویه 2015) آغاز شده بود بدون تغییر مجددا  از تاریخ 12/11/93 به مدت یک ماه (فوریه 2015)  به شرح ذیل اعلام میگردد. 
 
مدل 
پاداش فروشندگان
MD734SN
ريال 1,000,000
MD734WN
ريال 1,000,000
FX634SS
ريال 1,000,000
FX634WS
ريال 1,000,000
GTF3018DCB
ريال 300,000
GTF3018DCT
ريال 300,000
GTF3018DCW
ريال 300,000
GTF3020DCB
ريال 300,000
GTF3020DCT
ريال 300,000
GTF3020DCW
ريال 300,000
GTF3022DCB
ريال 300,000
GTF3022DCT
ريال 300,000
GTF3022DCW
ريال 300,000
B2014PS
ريال 500,000
B2014PT
ريال 500,000
B2014PW
ريال 500,000
VB-9000*
ريال 500,000

 

کلیه مبالغ بدون تغییر و مشابه پروژه قبلی میباشد