به استحضار میرساند که ، در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی، جدول پرداخت مبالغ تشویقی در نظر گرفته برای فروش محصولات تهویه مطبوع که از تاریخ 25/11/1393 (فوریه 2015) آغاز شده است به شرح ذیل اعلام میگردد.