همکاران گرامی،  به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی  طرح تشویقی ویژه لوازم خانگی از تاریخ 93/12/10 (مارچ 2015) آغاز شده است.