همکاران گرامی،  به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی  طرح تشویقی ویژه لوازم خانگی از تاریخ 01/04/94 آغاز شده و تا 09/04/94 ادامه خواهد داشت. مدل ها و مبلغ تشویقی به شرح زیر میباشند: