همکاران گرامی،  به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی طرح تشویقی لوازم خانگی از تاریخ 94/05/10 آغاز شده و تا 94/06/09 ادامه خواهد داشت. مدل ها و مبلغ تشویقی به شرح زیر میباشند: