همکاران گرامی به استحضار میرساند جدول پرداخت مبالغ تشویقی در نظر گرفته برای فروش محصولات صوتی از تاریخ 94/05/24 (آگوست 2015)  آغاز شده و تا 94/06/09 ادامه خواهد داشت. پاداش ها بصورت پلکانی میباشند و برای فروش بیشتر از 3 دستگاه، بر طبق جدول زیر به ازای هر دستگاه پاداش محاسبه خواهد شد. 

بطور مثال در صورت فروش 4 دستگاه ARX8500 مبلغ تشویقی برابر با 4*600000=2,400,000 خواهد بود.

همچنین لازم بذکر است که این مبالغ در صورت ثبت شماره سریال محصول در سامانه SLC و نصی آن در بازه ذکر شده به فروشنده تعلق خواهد گرفت.