همکاران گرامی،  به استحضار میرساند جشنواره تشویقی فروشندگان تلویزیون های ال جی، ویژه جشنواره مهرگان از تاریخ 94/06/14 تا تاریخ 94/07/04 به شرح زیر اعلام میگردد. هدایا تنها به مدلهای ذکر شده در جدول زیر تعلق میگیرد و باقی مدلها را شامل نخواهد شد.

نکات مهم: 

* در صورت رسیدن مجموع امتیازها به 80 و بالاتر یک گوشی G4 به فروشنده تعلق خواهد گرفت.

* در صورت کسب امتیاز از 60 تا 79، یک سکه تمام بهار آزادی به فروشنده تعلق خواهد گرفت.

* طرح تشویقی ماه سپتامبر به قوت خود باقی خواهد ماند و این طرح در کنار آن به مدت 20 روز اجرا خواهد شد.

امتیازات فوق در صورتی به فروشنده تعلق خواهد گرفت که مدل های مشخص شده در جدول فوق، در دوره زمانی مذکور نصب شده باشند.