همکاران گرامی،  به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی، طرح تشویقی لوازم خانگی ماه سپتامبر از تاریخ 94/06/10 آغاز شده و تا 94/06/31 ادامه خواهد داشت. مدل ها و مبلغ تشویقی به شرح زیر میباشند: