فروشنده محترم،

 

احتراما به اطلاع می رسانیم ، به دلیل تغییرات ایجاد شده در سیستم ، بدینوسیله از شما درخواست می نماییم ، حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1394، نسبت به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک اقتصاد نوین اقدام نمایید .

 

همچنین پس از بازگشایی حساب ، اطلاعات زیر را به طور کامل تکمیل کرده و در سامانه فروشندگان بخش اطلاعات حساب اقتصاد نوین ثبت نمایید.

 

  • نام بانک: اقتصاد نوین

  • نام و نام خانوادگی صاحب  حساب

  • شماره حساب

  • کدشعبه

  • شماره شبا

  • شماره کارت 16 رقمی

  • شماره کارت ملی


لینک دسترسی مستقیم به فرم

 

 لازم به ذکر است در صورت عدم افتتاح حساب تا تاریخ 31 شهریور ماه ، شرکت گلدیران هیچ گونه مسؤلیتی در قبال پرداخت مبالغ انگیزشی شما نخواهد داشت .

 

با سپاس

گلدیران روی خوش زندگی