همکاران گرامی،  به استحضار میرساند مدل های 60UB85000GI و 84UB98000GI به لیست مدلهای طرح انگیزشی ماه سپتامبر افزاده گردید. مبالغ پاداش این مدلها به ترتیب 1,500,000 ریال و 2,500,000 ریال میباشند.