همکاران گرامی، به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی، طرح تشویقی لوازم خانگی ماه اکتبر از تاریخ 94/07/09 آغاز شده و تا 94/08/09 ادامه خواهد داشت. مدل ها و مبلغ تشویقی به شرح زیر میباشند: