جشنواره جاروبرقی های کمپرسور ال جی در تاریخ 1394/07/15به مدت محدود آغاز می گردد. این جشنواره شامل هدایای نقدی برای محصولات منتخب بخش جاروبرقی های کمپرسور می باشد. مشتریان می تواند هدایای خود در فروشگاه هنگام خرید، بدون نیاز به برگه نصب از نمایندگان تحویل گیرند.

 این جشنواره برای مصرف کننده ها میباشد و فروشندگان محترم میبایست مطابق روال جشنواره آفتابستان، تخفیف نقدی را هنگام خرید به مشتری تحویل نموده و سپس در فرمهای مربوطه اظهار نمایند.