همکاران گرامی به اطلاع می رساند در جشنواره ضد قاچاق ویژه تلویزیون های ال جی که از تاریخ 28 آذر آغاز شده بود، تخفیفا در نظر گرفته شده در جدول زیر در تاریخ 23 دی ماه به اتمام خواهد رسید و نمایندگان محترم تا تاریخ 29 دی ماه فرصت خواهند داشت که اطلاعات خود در مورد مدل ها را در سامانه SLC ثبت نمایند. 

همچنین به اطلاع می رساند این جشنواره در مورد مدل های جدول 2 با همان شرایط قبلی ادامه خواهد داشت. این مدل های تحت عنوان جشنواره ضد قاچاق تلویزیون 2 در بخش تخفیفات درون فروشگاهی اضافه شده است.