جشنواره لوازم صوتی و تصویری فصل برفی از تاریخ 24 دی ماه به مدت محدود آغاز خواهد شد.در این جشنواره نمایندگان موظف به ثبت اطلاعات محصولات موجودشان در سامانه SLC تا تاریخ 26 دی ماه خواهند بود و بعد از این تاریخ سامانه جهت ثبت این اطلاعات بسته خواهد شد و محصولاتی که در این بازه زمانی ثبت نشده باشند، شامل شرایط جشنواره فصل برفی نخواهند بود و تخفیف و هدایایی از طرف شرکت گلدیران نوین به این محصولات تعلق نخواهد گرفت.

محصولاتی که نیاز به ثبت در این سامانه دارند عبارتند از: