جشنواره لوازم خانگی فصل برفی از اول بهمن ماه به مدت محدود اجرا میگردد و تخفیف های نقدی در نظرگرفته شده برای محصولات در جدول جشنواره، حین خرید منظور خواهد شد. 

مدل های این جشنواره عبارتند از: