همکاران گرامی،  به استحضار میرساند در راستای ترغیب و تشویق پرسنل فروشگاهی، طرح تشویقی لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری ماه ژانویه به شرح زیر اعلام میگردد. مدل ها و مبلغ تشویقی به شرح زیر میباشند: