احتراما به اطلاع می رساند پرداخت هدایای جشنواره نوروز، روزتو از تاریخ 20 بهمن ماه 1394 به مدت 48 ساعت در سامانه SLC پروژه ای به نام "ثبت موجودی انبار جشنواره نوروز، روزتو" برای یک مدل تلویزیون 55UF85000GI تعریف خواهد شد و نمایندگان محترم در این بازه زمانی امکان ثبت موجودی انبار خود برای این مدل را در این سامانه خواهند داشت.

لازم به ذکر است این هدایا به تلویزیون هایی تعلق خواهد گرفته که قبل از تاریخ شروع جشنواره نوروز، روزتو فروخته و نصب نشده باشند.