مبالغ انگیزشی برای پلاسماهای 60 اینچی LG از قرار زیر اعلام گردید:

60"PDP    500,000