فروشنده محترم

عطف به درخواست شما عزیزان، امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده در بخش اطلاعات حساب بانک اقتصاد نوین، به فرم اضافه شد.

لازم به توضیح است ، به دلیل تغییرات ایجاد شده در سیستم پرداخت، حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1394،تمامی فروشندگان باید نسبت به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک اقتصاد نوین و ثبت اطلاعات حساب در این فرم اقدام نمایند .

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در فرم به شرح زیر است:

کد ملی

نام و نام خانوادگی صاحب حساب

شماره حساب

کدشعبه

شماره کارت 16 رقمی

شماره شبا

 

لینک دسترسی مستقیم به فرم

لازم به ذکر است در صورت عدم افتتاح حساب تا تاریخ 31 شهریور ماه ، شرکت گلدیران هیچ گونه مسؤلیتی در قبال پرداخت مبالغ انگیزشی شما نخواهد داشت .

 

با سپاس

گلدیران روی خوش زندگی